• Приватизація землі

  Приватизація землі — передача приватним особам у приватну власність земельних ділянок з державної або комунальної власності. Відповідно до Основного Закону України земля є основним національним багатством. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування …
  Детальніше ...

 • Трудове право

  Трудовe прaво — сукупність норм, що регулюють трудові правовідносини працівників тобто питання робочого часу, відпочинку, заробітної платні, тарифів, охорони праці, праці жінок і молоді, робітничих організацій (профспілок), трудових конфліктів, соціального страхування …
  Детальніше …

 • Земельне право

  Земельне право — складна правова система, що поєднує в собі риси багатьох правових систем (сімейне, процесуальне, адміністративне) і розглядає питання, хто є повноправним власником і які права стосовно власності має третя особа (право власності, користування; чи існують обмеження, пов’язані з даною нерухомістю) …
  Детальніше …

 • Житлове та спадкове право

  Житлове право — сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини між громадянами, та громадян із державними та громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права людини і громадянина на житло. Спадкове право, ділянка цивільного права, що визначає порядок переходу майна померлої особи до її спадкоємців …
  Детальніше …

 • Сімейне право

  Сімейне право — це система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових та майнових відносин між: подружжям, батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, опікунами, піклувальниками та підопічними, патронатними вихователями та їх вихованцями та інших сімейних відносин між членами сім’ї та родичами …
  Детальніше …

 • Кримінальне право

  Кримінальне право — це система юридичних норм, якими визначаються засоби кримінальної відповідальності, встановлюється, які діяння є злочинними, та яке покарання за них передбачено …
  Детальніше …

 • Судова практика

  Представництво інтересів клієнтів в господарських, адміністративних та судах загальної юрисдикції, спеціалізованих судах. Збирання доказів та підготовка всіх необхідних документів для подачі в суд: позовних заяв, відзивів, заперечень, апеляційних та касаційних скарг, клопотань, пояснень …
  Детальніше …

 • Медіація

  Медіація — вид альтернативного врегулювання спорів, метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту …
  Детальніше …

 • Переклади

  Переклад — відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі …
  Детальніше …

Previous
Next


Перехід прав на земельну ділянку при реорганізації юридичної особи

Відповідно до частини п’ятої статті 59 Господарського кодексу України припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, … Продовження

Поділ спільної земельної ділянки при відчуженні права власності на половину житлового будинку

Відповідно до статті 355 Цивільного кодексу України майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на … Продовження

Виявлення землевласником помилок у виданому державному акті

Згідно з Інструкцією про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною … Продовження