• Приватизація землі

  Приватизація землі — передача приватним особам у приватну власність земельних ділянок з державної або комунальної власності. Відповідно до Основного Закону України земля є основним національним багатством. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування …
  Детальніше ...

 • Трудове право

  Трудовe прaво — сукупність норм, що регулюють трудові правовідносини працівників тобто питання робочого часу, відпочинку, заробітної платні, тарифів, охорони праці, праці жінок і молоді, робітничих організацій (профспілок), трудових конфліктів, соціального страхування …
  Детальніше …

 • Земельне право

  Земельне право — складна правова система, що поєднує в собі риси багатьох правових систем (сімейне, процесуальне, адміністративне) і розглядає питання, хто є повноправним власником і які права стосовно власності має третя особа (право власності, користування; чи існують обмеження, пов’язані з даною нерухомістю) …
  Детальніше …

 • Житлове та спадкове право

  Житлове право — сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини між громадянами, та громадян із державними та громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права людини і громадянина на житло. Спадкове право, ділянка цивільного права, що визначає порядок переходу майна померлої особи до її спадкоємців …
  Детальніше …

 • Сімейне право

  Сімейне право — це система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових та майнових відносин між: подружжям, батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, опікунами, піклувальниками та підопічними, патронатними вихователями та їх вихованцями та інших сімейних відносин між членами сім’ї та родичами …
  Детальніше …

 • Кримінальне право

  Кримінальне право — це система юридичних норм, якими визначаються засоби кримінальної відповідальності, встановлюється, які діяння є злочинними, та яке покарання за них передбачено …
  Детальніше …

 • Судова практика

  Представництво інтересів клієнтів в господарських, адміністративних та судах загальної юрисдикції, спеціалізованих судах. Збирання доказів та підготовка всіх необхідних документів для подачі в суд: позовних заяв, відзивів, заперечень, апеляційних та касаційних скарг, клопотань, пояснень …
  Детальніше …

 • Медіація

  Медіація — вид альтернативного врегулювання спорів, метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту …
  Детальніше …

 • Переклади

  Переклад — відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі …
  Детальніше …

Previous
Next


Втрата (пошкодження) державномого акта на землю

Згідно з Інструкцією про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною … Продовження

Заміна старих бланків державних актів на землю

Згідно з Інструкцією про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною … Продовження

Перехід прав на земельну ділянку при реорганізації юридичної особи

Відповідно до частини п’ятої статті 59 Господарського кодексу України припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, … Продовження